NOTÍCIA
agenda

Avís Legal 

A continuació es detallen les condicions d'ús que regulen l'accés i/o ús d'aquest lloc web (Lloc Web) que Consorci Localret i Localret S.A posen a disposició dels usuaris  interessats en els seus serveis i continguts.

 

Dades identificatives dels titulars del Lloc Web:

 

Consorci Localret
C/ Llacuna, 162, 3ª pl 08018 (Barcelona)
Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Telèfon: 93 486 14 30
Fax: 93 486 14 13
N.I.F: P5800043A

 

Localret, S.A
C/ Llacuna, 162, 3ª pl 08018 (Barcelona)
Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

Telèfon: 93 486 14 30
Fax: 93 486 14 13
N.I.F: A62166871

 

SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS D'ÚS, JA QUE EL FET D'ACCEDIR I/O USAR EL LLOC WEB, SIGNIFICA QUE VOSTÈ HA LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTA, SENSE CAP RESERVA, AQUESTES CONDICIONS. (Condicions d'Ús)
 

1.- General

1.1 La navegació i utilització del Lloc Web és gratuïta i atribueix automàticament la condició d'usuari (Usuari) a qualsevol persona que navegui, accedeixi o utilitzi qualsevol de les pàgines del Lloc Web. Els presents Avisos Legals, així com les Condicions d'Ús del Lloc Web i les seves modificacions estaran disponibles al Lloc Web i s'entendran vigents des de la seva publicació en el mateix, pel que recomanem que l'Usuari les consulti amb regularitat.

1.2 Determinats serveis o continguts oferts al Lloc Web poden estar subjectes a condicions particulars, també posades a disposició de l'Usuari, que podran complementar o substituir aquestes Condicions d'Ús respecte a l'ús del servei/contingut concret a què es refereixin. En cas de contradicció entre la Condicions d'Ús i les específiques condicions particulars, aquestes últimes prevaldran sobre les primeres.

 1.3 L'Usuari es compromet a no utilitzar els materials i informacions contingudes en aquest Lloc Web amb finalitats illícites i expressament prohibides en les presents Condicions d'Us o en les condicions particulars que, en el seu cas, siguin d'aplicació

2.- Serveis i continguts

El Lloc Web té com a finalitat facilitar informació i accés als continguts, informacions i serveis que ofereixen Consorci Localret i Localret S.A.

 

3.- Drets de Propietat Intellectual i Industrial

3.1 Qualsevol dels continguts d'aquest Lloc Web, com ara textos, imatges, dissenys gràfics, codi font, logotips, marques, etc., són de titularitat exclusiva Consorci Localret i Localret S.A. o, en el seu cas, de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Lloc Web i, es troben protegits per la normativa reguladora de la Propietat Intellectual, quedant totalment prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i, qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en el Lloc Web estan protegits per llei.

3.2 Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al Lloc Web, Consorci Localret i Localret, S.A reconeixen als seus titulars els corresponents drets de propietat Industrial i Intellectual i, per tant, la simple aparició en el Lloc Web, no implica l'existència de drets sobre les mateixes.

3.3 S'autoritza l'emmagatzemament i reproducció temporal d'algun o alguns dels continguts del Lloc Web amb finalitats d'ús personal i no comercial, sempre i quan s'expressi l'autoria originaria del contingut utilitzat i es mantingui i se'n respecti la integritat original del mateix, essent la resta d'usos terminantment prohibits sense el previ consentiment dels titulars.

3.4 L'Usuari del Lloc Web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar installats en la mateixa. En el cas que vulgui formular qualsevol suggeriment o comentari en relació a aquesta política de drets de propietat intellectual i industrial pot dirigir-se a Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la .


4.- Contingut del Lloc Web i enllaços

4.1 Consorci Localret i Localret S.A. no es responsabilitzen del mal ús que es realitzi de la informació i dels continguts del Lloc Web, sent exclusiva responsabilitat de l'Usuari que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeixen cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del Lloc Web. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que Consorci Localret i Localret S.A. tinguin coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és illícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4.2 Consorci Localret i Localret S.A. es reserven el dret d'actualitzar, modificar i/o eliminar la informació continguda al Lloc Web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

4.3 Consorci Localret i Localret S.A. no assumeixen cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a Consorci Localret i Localret S.A., que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions illegítimes fora del seu control. Així mateix, des de Consorci Localret i Localret S.A. tampoc assumeixen cap responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'Usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en els continguts i informació que es faciliti quan aquesta procedeixi de terceres fonts.

5.- Privacitat

5.1 Consorci Localret i Localret S.A. de conformitat amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les dades que puguin facilitar els Usuaris a través del Lloc Web.

5.2 En certs casos, l'Usuari podrà registrar-se mitjançant formularis al Lloc Web per rebre informació, accedir a determinats continguts o serveis específics, etc. L'esmentat registre s'efectuarà de conformitat al propi servei o a les condicions particulars que, en el seu cas, el regulin.

5.3 Sense prejudici del previst en cada un dels formularis del Lloc Web, Consorci Localret i Localret, S.A l'informen que disposen dels fitxers "Comunicació" respectivament, degudament inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. La finalitat del tractament dels mateixos és gestionar la distribució de les publicacions i altres comunicacions que emeten periòdicament el Consorci Localret i Localret, S.A. respectivament, així com la participació en els esdeveniments i activitats de formació que organitzen. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i collaboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza el Consorci Localret i Localret, S.A. respectivament, així com els estaments oficials que per llei n'exigeixin la cessió. Mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, així com mitjançant l'enviament dels formularis ubicats en el Lloc Web, el remitent presta el seu consentiment per al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sollicitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent. Igualment l'informem que vostè té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancellació en l'àmbit reconegut per la LOPD. Per a exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per correu a Consorci Localret i Localret, S.A. respectivament, C/ Llacuna 162, 3ª pl, 08018 (Barcelona) o bé a l'adreça electrònica: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la

5.4 Consorci Localret i Localret, S.A l'informen que no es fan servir cookies al seu Lloc Web, cosa que no impedeix que sí es puguin fer servir en determinats serveis o continguts oferts al Lloc Web i, sempre i quan l'Usuari s'hagi registrat o hagi realitzat alguna sollicitud que requereixi algun tipus d'emissió de dades per part seva.

6. Legislació aplicable

Les presents Condicions d'Ús i totes les relacions que s'estableixin entre l'Usuari i el Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola.

 
Participació ciutadana
c. major, 329, 08759 Vallirana, 93 6830810