PAM - Pla d'Actuació Municipal (2015-2019)
agenda

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document on l'Ajuntament de Sant Just Desvern que estableix les prioritats d’aquest mandat, a partir dels programes electorals i del pacte de govern. Al PAM, s'hi detallen les accions principals que es duran a terme per tal d'assolir els objectius estratègics que s'han marcat. En l’elaboració hi han pres part tots els regidors i regidores del govern municipal (PSC-ERC-MOVEM) i es fa públic, en resposta al compromís polític de transparència i rendició de comptes.

Per a què serveix?
El PAM serveix per a fer explícits, davant la ciutadania, els compromisos de les persones responsables municipals per al mandat actual. Mitjançant el PAM, l'Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries a partir de 6 eixos estratègics, per tal que tothom conegui els projectes que es volen dur a terme, en pugui valorar l’adequació i el grau de compliment i hi pugui fer propostes per tal de millorar-lo.

Un document estratègic
El PAM permet que tota l'estructura municipal tingui clar quins són els objectius prioritaris i quines són les accions a realitzar per tal d'assolir-los. Gràcies a aquesta priorització, tots els serveis municipals coneixen quines són les fites que s'hauran d'haver assolit quan el mandat s’acabi, l'any 2019. El PAM també facilita el treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents àrees i/o serveis i garanteix que tothom treballi amb uns objectius comuns

El procés participatiu
L'Ajuntament, després de presentar públicament el document el mes de juny de 2016, va posar en marxa un procés de participació ciutadana a través de formularis, per conèixer les prioritats de la ciutadania. En aquest mateix espai es pot consultar el resultat d'aquest procés en el qual hi van participar un centenar de persones.

Documents del procés
PDF
PAM prioritzat per la ciutadania (procés participatiu - juliol 2016) el 21 de setembre de 2016
PDF
Article publicat a El Butlletí de maig el 27 de abril de 2016

Participació ciutadana
Participa! Ajuntament de Sant Just Desvern, 93 480 48 00