Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
agenda

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Just Desvern és l'òrgan de participació que representa les principals entitats que treballen la solidaritat i la cooperació. Els seus objectius generals són els següents:

- Promoure programes i activitats adreçades a la cooperació, la solidaritat i la cultura de la Pau i els Drets Humans al municipi.
Rebre informació de les propostes i acords municipals referents a la cooperació i sensibilització, així com participar en el seguiment dels projectes de cooperació, solidaritat i sensibilització duts a terme per les entitats del municipi com pel propi ens local.
- Canalitzar campanyes d'ajut humanitari i d'emergència.
- Foment i seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització.
- Foment de la participació ciutadana en iniciatives solidàries.
- Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre aquestes temàtiques.
- Foment de la solidaritat internacional, la interculturalitat, la cultura de la Pau i la defensa dels drets humans.

Participació ciutadana
Participa! Ajuntament de Sant Just Desvern, 93 480 48 00