Marca Ciutat de Sabadell
agenda

 

 

En el marc de la política de Promoció de la Ciutat, l'Ajuntament de Sabadell està treballant per a la creació d'una imatge de "Marca Sabadell" que permeti la construcció d'un relat de ciutat engrescador per a tota la ciutadania.

Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la fundació de l'ESDI (FUNDIT) per tal que porti a terme aquest procés que s'inicia recollint les opinions dels ciutadans i ciutadanes, empreses i entitats al respecte de les diferents modes de veure i de viure Sabadell.

És en aquest sentit que s'ha confeccionat entre d'altres eines, el qüestionari per possibilitar la participació individual dels ciutadans i ciutadanes que així ho vulguin fer en la construcció de la "Marca Ciutat de Sabadell".
Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00