PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2020
agenda
L’àmbit de Joventut de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania es troba immers en la elaboració i disseny del nou Pla Local de Joventut 2017-2021 (PLJ). Aquest és el document que marcarà les polítiques de joventut, les prioritats i les línies de treball de l'administració local en els propers quatre anys. 

En la fase inicial de la diagnosi del Pla Local de Joventut de Sabadell s’ha contat amb el suport de la Diputació de Barcelona. En aquesta fase s’ha recollit la situació de la joventut , així com el recursos dels que disposa el municipi .

En el procés d' elaboració d'aquest PLJ, resulta imprescindible comptar amb la participació tant de les entitats juvenils així com dels i les joves de la ciutat, responsables en part de la dinamització del teixit associatiu, i dels espais de trobada i formació de la mateixa.

Per tal de promoure la bidireccionalitat i la participació, debatre les principals necessitats i problemàtiques del la població jove de Sabadell entre els 12 i 29 anys, recollir el major nombre d’opinions i impulsar propostes de millora i/o canvi s’han marcat diferents accions per promoure la participació, tant a títol individual com d'entitats o grups de joves.

Participació mitjançant l'enquesta

 

 

DOCUMENTS
PDF
Participació dins de les diferents sessions de treball el 07 de novembre de 2016

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00