REGLAMENT DE CESSIÓ DE LOCALS A LES ENTITATS CIUTADANES (març - maig 2016)
agenda

Amb l’objectiu de potenciar i facilitar al teixit associatiu la millora de la gestió dels locals municipals amb criteris de transparència i d’equitat i, alhora, posar en valor l’associacionisme de la ciutat, l’equip de govern ha decidit impulsar la redacció d’un Reglament de cessió de locals municipals a les entitats i col·lectius amb criteris objectius i públics.

 Aquest espai es crea amb la voluntat d'informar i a la vegada facilitar la inscripció a les sessions de treball amb les entitats.

Podeu consultar l'avantprojecte del reglament que es portarà a aprovació inicial al Ple Municipal en aquesta pàgina

Per poder veure un mapa dels espais cedits actualment, a quina entitat i fins quan tenen la cessió podeu anar al menú de l'esquerra i clicar sota el títol del procés, on diu mapa de locals cedits.

 

 

DOCUMENTACIÓ
PDF
Avantprojecte Reglament Cessió Espais Municipals el 15 de juny de 2016
PDF
Esmenes presentades per entitats i grups municipals el 24 de maig de 2016
PDF
Document presentació reglament - Reunions amb entitats el 11 de abril de 2016
PDF
Document de treball - reglament cessió locals el 18 de març de 2016

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00