REGLAMENT DE CESSIÓ DE LOCALS A LES ENTITATS CIUTADANES (març - maig 2016)
agenda

Amb l’objectiu de potenciar i facilitar al teixit associatiu la millora de la gestió dels locals municipals amb criteris de transparència i d’equitat i, alhora, posar en valor l’associacionisme de la ciutat, l’equip de govern ha decidit impulsar la redacció d’un Reglament de cessió de locals municipals a les entitats i col·lectius amb criteris objectius i públics.

 Aquest espai es crea amb la voluntat d'informar i a la vegada facilitar la inscripció a les sessions de treball amb les entitats.

Podeu consultar l'avantprojecte del reglament que es portarà a aprovació inicial al Ple Municipal en aquesta pàgina

Per poder veure un mapa dels espais cedits actualment, a quina entitat i fins quan tenen la cessió podeu anar al menú de l'esquerra i clicar sota el títol del procés, on diu mapa de locals cedits.

 

 

DOCUMENTACIÓ
PDF
Reglament definitiu aprovat pel ple el 09 de març de 2017
PDF
Avantprojecte Reglament Cessió Espais Municipals el 15 de juny de 2016
PDF
Esmenes presentades per entitats i grups municipals el 24 de maig de 2016
PDF
Document presentació reglament - Reunions amb entitats el 11 de abril de 2016
PDF
Document de treball - reglament cessió locals el 18 de març de 2016

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00