PLA ESTRATÈGIC D’ACCIÓ SOCIAL
agenda

L'Ajuntament ha iniciat el procés per configurar el Pla Estratègic d'Acció Social (PEAS), que definirà els objectius i les principals estratègies que cal impulsar per abordar i combatre les desigualtats i l'exclusió.

 Es tracta d'elaborar de forma participativa i el més consensuada possible un full de ruta que permeti identificar les fites que Sabadell vol assolir en matèria social a llarg termini i els millors camins per fer-ho possible.

 El procés de configuració del PEAS es portarà a terme durant el primer semestre de l'any 2016 comptant amb la participació de les diferents forces polítiques, les entitats de l'àmbit i els i les professionals de la Regidoria d'Acció Social.

El PEAS serà una eina bàsica per transformar les polítiques socials municipals, amb l'objectiu de millorar la qualitat del conjunt d'intervencions i serveis amb impacte social que desenvolupa l'Ajuntament i, a la vegada, tenir capacitat de resposta davant de situacions d'emergència social.

COM PARTICIPAR

El procés participatiu per a l'elaboració del PEAS és de caràcter sectorial. És a dir, el procés està obert a la implicació dels agents que tenen a veure en l'àmbit social.

Les diferents entitats de Sabadell rebran una invitació per a que puguin participar a les diferents jornades participatives. A banda d'aquestes invitacions, les persones també es poden inscriure per a participar en el procés a través d'un formulari online, on caldrà especificar de quina entitat formen part.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de participar d'aquest procés, us podeu adreçar al correu electrònic ssocials@ajsabadell.cat o al telèfon 93 745 31 44.

DESENVOLUPAMENT DEL PLA

El desenvolupament del Pla parteix de 4 premisses bàsiques:

1. La viabilitat: ha de ser realitzable amb el Pressupost de l'Ajuntament i les estructures de què es disposa.

2. Simplicitat: ha de ser comprensible per part dels diferents agents per tal de facilitar al màxim accions conjuntes que generin canvis significatius.

3. Consens i participació: ha de ser un veritable Pla de Ciutat.

4. Llarga temporalitat: ha de preveure escenaris a llarg termini. Així mateix, ha de contemplar dinàmiques d'avaluació periòdica i possibilitats d'adaptació a les realitats socials de cada moment.  

El Pla s'articularà en 3 fases: diagnosi, definició de l'estratègia i aplicació.

L'elaboració del PEAS partirà d'un document base-prediagnòstic que, un cop es presenti, es treballarà de forma participada per configurar una diagnosi social. Un cop consensuada aquesta diagnosi, la participació se centrarà en definir les línies estratègiques (què fer?) i els objectius i actuacions a emprendre (com fer-ho?). La previsió és disposar del Pla Estratègic d'Acció Social al mes de juliol.

CALENDARI

Tallers Interns - 06.11.2015

Taula Acció Social - 18.02.2016

Jornada Emergència - 20.02.2016

Jornada Diagnosi - 30.04.2016

Tallers Interns - 13.05.2016

Primer Grup Motor - 17.05.2016

Comissió Política de Govern - 19.05.2016 

Segon Grup Motor - 28.06.2016

Jornada Propositiva - 02.07.2016 

Comissió Política de Govern - 06.07.2016

Tancament - Juliol 2016

DOCUMENTACIÓ (cliqueu aquí per a veure tots els documents)
PDF
Pla Estratègic dAcció Social Sabadell 2025 el 15 de novembre de 2016
PDF
Retorn de l'activitat participativa de la Jornada de tancament el 06 de setembre de 2016
PDF
Presentació Jornada de Tancament el 13 de juliol de 2016
PDF
Esquema del Pla Estratègic d’Acció Social el 13 de juliol de 2016
PDF
Retorn de la Jornada de Síntesi del Diagnòstic Social el 14 de juny de 2016

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00