XARXA ANTIRUMORS DE SABADELL
agenda
 

El present procés s'emmarca en el projecte "Comunicació per a la integració (C4I): les xarxes socials per a la diversitat". L'objectiu de la present enquesta és conèixer l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell sobre diferents aspectes de la diversitat i la vida a la ciutat.

 

Gràcies per participar i li recordem que en aquesta enquesta no hi ha respostes correctes i incorrectes, sinó que el seu objectiu és recollir l'opinió i la percepció del conjunt de la ciutadania de Sabadell.

QÜESTIONARI
Estudi de l'impacte sobre diferents aspectes de la diversitat i la vida a la ciutat.

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00