PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
agenda

 

El ple municipal de l'Ajuntament de Sabadell de data 6 de març de 2012 va aprovar la posta en marxa d'un Pla d'Actuació Municipal (PAM), amb l'objectiu que serveixi de full de ruta de l'activitat municipal del mandat. Es tracta d'una planificació estratègica que enllaça amb els plans directors dels diferents departaments municipals i que és indispensable per contribuir a afrontar els reptes de la situació econòmica i encarar la ciutat cap al futur.

Aquest instrument ha de comptar amb la participació de la ciutadania, que pot opinar a través d'aquest qüestionari sobre les propostes, activitats o línies d'actuació municipal que consideri prioritàries, fent així possible que l'opinió i els suggeriments de més resó entre la ciutadania tinguin la seva adequada resposta en l'elaboració dels pressupostos municipals.

Tant la gestió tècnica com la política necessiten ser  planificades i, en moments de restriccions econòmiques, és encara més important encertar en l'aplicació de mesures que incideixen directament en la població. Per aquesta raó demanem als ciutadans i a les ciutadanes, individualment, o a través de les associacions, que facin saber a l'Ajuntament les seves prioritats i el seu parer sobre l'acció municipal fins al 2015.

El resultat del qüestionari es farà públic un cop finalitzat el procés.

 Gràcies per la vostra col·laboració contestant aquest qüestionari.

RESULTATS PROCES PARTICIPATIU
PDF
RESULTAT PROCES PARTICIPATIU el 18 de setembre de 2012

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00