GT5 Estalviar per garantir la qualitat
agenda
Establir actuacions integrals que permetin un canvi en l'actual tendència de creixent consum de recursos a la ciutat com a factor principal determinant de la qualitat futura i de compromís amb la sostenibilitat global.
Documents i Multimèdia
PDF
Funcionament grups de treball el 07 de setembre de 2007
JPG
LOGO el 01 de gener de 1970

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00