GT4 Ambientalitzar socialment i culturalment la ciutat
agenda
Les actuacions que han de possibilitar els canvis en el comportament i un més alt nivell de compromís tant amb la sostenibilitat global com amb els sectors més desfavorits de la ciutat.
Documents i Multimèdia
PDF
Funcionament grups de treball el 07 de setembre de 2007

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00