GT3 Una ciutat compacta on moure's amb qualitat
agenda
Establir criteris i actuacions per a la configuració urbana i de la mobilitat que permetin assolir un alt nivell de qualitat en la vida quotidiana amb l'ús més eficient dels recursos i els espais urbans.
Documents i Multimèdia
PDF
Funcionament grups de treball el 07 de setembre de 2007
JPG
LOGO el 01 de gener de 1970

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00