GT2 Un nou model de ciutat
agenda
Definir actuacions que permetin desenvolupar l'activitat econòmica com un factor a favor de la sostenibilitat i orientar el procés de transformació productiva de la ciutat.
Documents i Multimèdia
PDF
Funcionament grups treball el 07 de setembre de 2007
JPG
LOGO el 01 de gener de 1970

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00