GT1 Encaixar l'espai urbà a l'entorn natural
agenda
Aquesta línia es proposa definir les actuacions en el medi no urbà partint del municipi com un tot en un conjunt més ampli, prioritzar la defensa del patrimoni natural i evitar el fenòmens de degradació.
Documents i Multimèdia
PDF
Funcionament grups de treball el 07 de setembre de 2007
JPG
LOGO el 01 de gener de 1970

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00