DOCUMENTACIÓ
agenda
   

Document de treball - Reglament cessió locals

PDF

Reglament definitiu aprovat pel ple
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/d/ReglCessioEspaisAss.pdf
Publicat  el 09 de març de 2017

PDF

Avantprojecte Reglament Cessió Espais Municipals
Avantprojecte reglament cessió locals.pdf
Publicat  el 15 de juny de 2016

PDF

Esmenes presentades per entitats i grups municipals
document de treball - recull de les esmenes.pdf
Publicat  el 24 de maig de 2016

PDF

Document presentació reglament - Reunions amb entitats
Document presentació - reunions amb entitats.pdf
Publicat  el 11 de abril de 2016

PDF

Document de treball - reglament cessió locals
document de treball - reglament cessió locals.pdf
Publicat  el 18 de març de 2016

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00