Documents i Multimèdia
agenda
   

Indicadors

PDF

Resultat del procés participatiu
Resultat procés PENSEM LA NOVA PLAÇA ESPANYA.pdf
Publicat  el 09 de febrer de 2015
Resultat del procés participatiu
ASP

METRO SABADELL
http://www.sabadell.cat/metrosabadell/p/portada_home_cat.asp
Publicat  el 14 de gener de 2010

Participació ciutadana
Pl. Sant Roc s/n, 93 745 31 00