Què PODRIES FER pel paisatge del Priorat?
agenda

En aquest qüestionari podràs indicar-nos aquelles noves accions que creus que la teva entitat, organisme, empresa o com a ciutadà particular pots realitzar i que servirien per aconseguir algun dels objectius de la Carta del Paisatge

Explica les accions que pots fer pel paisatge del Priorat!
Marca el sector al que pertany l’entitat/organisme/empresa que representes:*
Administració pública
Sector econòmic primari (agricultura o ramaderia...)
Sector econòmic secundari (indústria)
Sector econòmic terciari (serveis o comerç o turisme...)
Educació
Entitats culturals i socials (associacions de veïns o de dones o diables...)
Entitats relacionades natura (ADF o caçadors o regants...)
Col•legis oficials i professionals (arquitectes o geògrafs...)
Mitjans de comunicació
Altres

ACCIÓ 1: Posa nom a la teva proposta i explica-la. Recorda que aquesta serà l'acció 1 per contestar la propera pàgina.

ACCIÓ 2: Posa nom a la teva proposta i explica-la. Recorda que aquesta serà l'acció 2 per contestar la propera pàgina.

ACCIÓ 3: Posa nom a la teva proposta i explica-la. Recorda que aquesta serà l'acció 3 per contestar la propera pàgina.


Tornar
Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119