Què ESTÀS FENT pel paisatge del Priorat?
agenda

Si formes part d'una entitat, organisme o empresa i creus que entre les vostres accions habituals, n'hi ha alguna que afavoreix el paisatge del Priorat i algun dels objectius de la Carta del Paisatge, explica'ho aquí. També volem conèixer les accions que realitzen els professionals (artistes, experts,...) i els ciutadans a títol individual.

Explica les accions que fas pel paisatge del Priorat!
Marca el sector al que pertany l’entitat/organisme/empresa que representes:*
Administració pública
Sector econòmic primari (agricultura o ramaderia...)
Sector econòmic secundari (indústria)
Sector econòmic terciari (serveis o comerç o turisme...)
Educació
Entitats culturals i socials (associacions de veïns o de dones o diables...)
Entitats relacionades natura (ADF o caçadors o regants...)
Col•legis oficials i professionals (arquitectes o geògrafs...)
Mitjans de comunicació
Altres

ACCIÓ 1: Posa-li nom i explica-la. Recorda que aquesta serà l'acció 1 per contestar la propera pàgina.

ACCIÓ 2. Posa-li nom i explica-la. Recorda que aquesta serà l'acció 2 per contestar la propera pàgina.

ACCIÓ 3: Posa-li nom i explica-la. Recorda que aquesta serà l'acció 3 per contestar la propera pàgina.


Tornar
Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119