Proposa accions per la Carta del Paisatge!
agenda

Partint del document tècnic elaborat per l'equip redactor de la Carta del Paisatge (gener 2011), dels suggeriments derivats de l'espai participatiu al web i dels resultats del primer cicle de tallers, es conclou que la comarca del Priorat vol uns paisatges de qualitat, d'acord amb els objectius que es descriuen en les següents pàgines.

Durant el segon cicle de tallers, que es celebrarà del 28 de març al 4 d'abril, els agents del territori faran propostes sobre les línies d'acció generals i les accions específiques que s'haurien de realitzar per tal d'aconseguir els objectius. D'aquesta manera doncs, us demanem que ompliu aquest qüestionari, aportant aquelles idees que tingueu sobre les accions que s'haurien de realitzar per cada un dels objectius i quin col·lectiu, organisme o entitat creieu que és el més adient per a responsabilitzar-se de l'acció. Com per exemple:

Per a l'objectiu 1 que parla dels nuclis urbans i els seus entorns, un internauta pot proposar que es redactin unes ordenances municipals comunes per tota la comarca sobre la rehabilitació dels nuclis antics dels municipis i que aquestes ordenances es facin amb la participació dels agents. Aquesta acció, per exemple, hauria de ser responsabilitat dels ajuntaments.

Respondre aquest qüestionari requereix d'una mica de temps, si voleu proposar idees per a tots els objectius. Però si no gaudiu de massa temps, no és obligatori omplir tots els objectius. Les vostres aportacions són molt importants per al projecte i seran traslladades a l'equip redactor.

Dades personals.
Indica algunes de les teves dades personals
1. Edat:*
De 12 a 18 anys
De 18 a 25 anys
De 25 a 45 anys
De 45 a 55 anys
De 55 a 70 anys
Més de 70 anys

2. Sexe:*
Home
Dona

3. Lloc de naixement:*
Marca el municipi de la comarca del Priorat on has nascut.
No he nascut en un municipi del Priorat.

4. Lloc de residència:*
Marca el municipi del Priorat on vius.
No visc en un municipi del Priorat


Tornar
Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119