Els paisatgistes
agenda
escrit el 18 de agost de 2011

Entrevista a un arquitecte paisatgista

 

Image

 

1.     Quin creus  que és el paper actual dels arquitectes del paisatge i dels paisatgistes en la protecció, ordenació i gestió del paisatge?

El paper dels paisatgistes en la protecció, ordenació i gestió del paisatge és essencial. El treball dels paisatgistes ha de ser sobretot la projectació i ordenació paisatgística que ens deriva cap a una feina de gestió del territori sota la òptica d'una disciplina especialment transversal en quant a contingut i pràctiques. La protecció del paisatge és un tema més ampli que implica una actitud respecte als nostres tresors naturals i que és àmpliament abordable des de qualsevol disciplina sensible al paisatge inclús des de visions i opinions socials.

 

2.       Quina  és  la teva percepció del paisatge del Priorat, de les seves transformacions i de les seves tendències cap el futur?

El paisatge de Priorat és un paisatge especialment tens i dramàtic ple de varietats de tipus de petits paisatges, tots molt treballats per l'esforç humà.

És un paisatge que benauradament tendeix a la modernitat i que busca, al temps, eficàcia, productivitat i major racionalitat, una més gran bellesa. Paisatge de paisatges i contrasts.

 

3.       Com veus la implicació dels agents de la comarca en la dinamització del paisatge del Priorat?

Si el que desitgem és una major dinamització del paisatge de la comarca del Priorat, i això sembla evident, l'únic camí per aconseguir-ho és mitjançant l'implicació dels agents comarcals tant de forma directa com indirecta.

Les administracions tenen el seu paper en la gestió del territori però molt més enllà poden arribar els interessos privats, la consciència comarcal, la publicitat sobre els productes propis i la implicació sobre la imatge paisatgística del lloc.

 

4.       Quines propostes faries per millorar els objectius de qualitat paisatgística i el programa de gestió de la Carta del Paisatge del Priorat?

L'única forma de millorar els objectius de qualitat paisatgística per sobre de les voluntats derivades de l'experiència, seria la necessitat que els esmentats objectius siguin compartits per el màxim número d'aquests implicats. En el cas contrari, es poden prendre grans decisions, però amb el perill que estiguin buides de contingut. És importantíssim el paper didàctic dels tècnics i experts per fer eficaç l'explicació dels objectius lligats a la visió sensible del territori i dels seus problemes.

Per millorar el programa del gestió de la Carta del Paisatge del Priorat caldria ser molt curós amb l'administració dels temps en relació als objectius.

 

5.      Com creus que podrien els professionals de l'arquitectura del paisatge i del paisatgisme implicar-se més en els processos de redacció de les Carta del Paisatge

Les cartes del paisatge tenen el perill de poder entrar en pous d'informació i definir objectius de qualitat o inabordables o banals.

Els professionals de l'arquitectura del paisatge han de detectar camps de millora professional en les cartes de paisatge, el que beneficiaria l'interès i la participació, essent aquest aspecte el realment essencial en les propostes que la Carta gestioni.

Les cartes del paisatge no han de ser lineals, s'han de transformar en grans desplegables que impliqui llocs i persones, ideals i professions. El paisatge és i ha de ser riquesa.

 

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119