Els enginyers agrònoms
agenda
escrit el 10 de juny de 2011

Entrevista al representant del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

 

Image

 

1.       Quin creus  que és el paper actual de l'enginyer agrònoms en la conservació, ordenació i gestió del paisatge?

L'enginyer agrònom té un paper estratègic en l'ordenació i gestió del paisatge, en tant que desenvolupa l'enginyeria per a l'aprofitament del territori. L'agricultura és un terç del territori de Catalunya, possiblement més en la comarca del Priorat, i és la gestió productiva del dia a dia, qui modela aquests paisatges agrícoles.

Possiblement, la intervenció de l'enginyer agrònom, té un caràcter local i concret, i construeix el paisatge a través d'aquestes intervencions discretes que els manté amb un objectiu fonamentalment de producció.

Possiblement, manca en el perfil professional de l'enginyer, també l'agrònom, tradicionalment, una avaluació de conjunt en la intervenció, sent el paisatge més el resultat que una voluntat. Malgrat tot però, la voluntat d'aprofitament en la pell del territori, genera també tradicionalment estructures de conservació, i alhora la seva estabilitat, comportant, en general, paisatges de qualitat com els del Priorat.

 

2.       Quina  és  la teva percepció del paisatge del Priorat, de les seves transformacions i de les seves tendències cap el futur?

Des de la visió de l'Enginyer Agrònom, el paisatge del Priorat ens ofereix grans oportunitats. Un entorn agrícola de gran valor ha estat la base per la valorització d'una industria vitivinícola líder al mon. L'empremta del territori, el paisatge que viatja a traves del vi, de l'agricultura, del cep, a arreu.

En les recents jornades "Wineries for Climate Protection", un periodista anglès feia referència a que el vi no necessita mostrar estàndards de qualitat ambiental, d'empremtes de CO2, o certificacions d'agricultura ecològica o biodinàmica. En el vi, tots aquests valors ja se li suposen, "the grape into the bottle".

Els grans productors de vi al món, també al Priorat, són pioners en agricultura ecològica i biodinàmica, no visibles en l'ampolla, sinó en la qualitat del vi, resultat de la major cura en l'elaboració, i especialment en el conreu. Cura que necessàriament resulta de la gestió del territori com una unitat, generant i conservant per tant paisatges de qualitat.

Altres apostes importants de l'agricultura són els regadius de suport, que permeten sobre els elements propis garantir les rendes del sector agrari. Intervencions limitades en el paisatge permeten donar valor a conreus amb viabilitats econòmiques avui molt limitades.

Aquesta visió unitària, liderada pel sector productiu, ha de continuar al Priorat, i ha de ser exportable a la resta del territori, integrant en la pròpia gestió agrícola els aspectes ambientals, i per tant assegurant paisatges equilibrats i ben conservats.

 

3.       Com veus la implicació dels agents de la comarca en la dinamització del paisatge del Priorat?

Els agents relacionats amb l'agricultura, tenen una implicació substancial en la dinamització del paisatge del Priorat, en són els líders i els protagonistes, i a través de la indústria de la vinya i del vi, entre d'altres, són un important aparador al món.

És una dinamització però resultat de l'aprofitament, de l'explotació, on el paisatge n'és alhora el resultat i alhora la imatge. En aquest context, el repte és mantenir uns nivells de qualitat coherents, des de la més petita intervenció, millora de finca, arranjament de camins, construcció agrària, fins a la més important.

 

4.       Quines propostes faries per millorar els objectius de qualitat paisatgística i el programa de gestió de la Carta del Paisatge del Priorat?

En relació a l'activitat agrària la formulació, en els objectius de la Carta del Paisatge, de potenciar l'activitat agrícola "tradicional" o exposar en termes de "subsistència" la garantia econòmica dels pagesos, sembla poc coherent amb la potència del sector agrari i agroindustrial en la comarca del Priorat. Per tant deixem al pagès, i no únicament al pagès, sinó a l'agricultura, progressar en termes més ambiciosos que la subsistència, i fins i tot, permetre-li anar més enllà de l'estricte tradició, potser per arribar a nous horitzons, i fins i tot, a noves tradicions.

El lideratge del sector vitivinícola del Priorat, que ha arrabassat a nivell mundial el protagonisme d'enclavaments de la potència del Penedès, la Rioja,... resulta d'una visió tradicional però moderna, d'ambició més que de subsistència. Endavant doncs amb el Priorat, i endavant doncs amb l'agricultura.

Per tant l'objectiu 7 es podria formular com:

"Potenciar l'activitat agrícola com element fonamental de la conservació i gestió del paisatge. Introduir les millores, innovació, recerca i desenvolupament per seguir fent de l'agricultura una activitat líder al Priorat, seguint generant productes de qualitat, els quals són elements distintius del seu territori."

 

5.        Com creus que podria el teu Col·legi Professional implicar-se en la Carta del Paisatge del Priorat? En quines accions i compromisos podria fer-se responsable o col·laborar?

La primera resposta és donar les gràcies, per a permetre al Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, introduir la reflexió del paisatge en el nostre col·lectiu en el procés obert de reflexió de la Carta del Paisatge del Priorat.

Com ja hem exposat, la intervenció de l'enginyer agrònom, des d'un vessant productiu, en el paisatge és local o discreta, i no sempre amb una visió de conjunt. Aquesta reflexió s'introdueix de forma recurrent en els debats interns, guanyant pes aquesta gestió unitària del territori, i generant una actitud més oberta, més rica, i per tant de major qualitat.

En principi, podem participar en l'aportació del coneixement de l'agricultura com activitat productiva, i generadora de paisatge, intentant en aquest context permetre visions possibilistes del paisatge, des del coneixement dels processos productius, tant del conreu com de la indústria.

Els temps i formes de la nostra col·laboració estan oberts a les propostes de Consell Comarcal. En tot cas, moltes gràcies per a ajudar a la visibilitat d'una activitat, l'agricultura, tant important, i sovint transparent en la planificació territorial del nostre país.

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119