Jornada Informativa sobre la Carta del Paisatge del Priorat
agenda
escrit el 21 de febrer de 2011

La Jornada Informativa sobre la Carta del Paisatge del Priorat es va celebrar el passat 17 de febrer de 2011, a les 19.00h, al Teatre de l’Artesana de Falset.
La sessió es va iniciar a les 19.15h amb la benvinguda del president del Consell Comarcal del Priorat, Josep A. Robles, seguida d’unes breus paraules d’Eduard Rosell, Subdirector General d’Actuació Territorial I, del Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i, Misericòrdia Montlleó, diputada de la Diputació de Tarragona, agraint la invitació del Consell Comarcal i remarcant la importància del projecte per a la nostra comarca.

Image

Seguidament, Eduard Solé i Albert Cortina, codirectors de l’equip redactor de la Carta del Paisatge del Priorat, van presentar el projecte als assistents. Principalment van explicar les dues fases que ja s’han iniciat: per una banda, l’actualització de la diagnosi de les tendències del paisatge i, per una altra, la proposta tècnica d’objectius de qualitat paisatgística. Tots aquests treballs es poden consultar al portal web de processos participatius del Consell Comarcal del Priorat, www.consensus.cat/priorat. Un dels altres aspectes destacables de la seva exposició va ser la metodologia de participació que s’ha establert. En primer lloc, el procés de concertació, per mitjà del qual aquells agents que vulguin assolir els compromisos de la Carta assistiran a uns cicles de tallers per debatre i acordar accions i objectius pel paisatge de la comarca. I en segon lloc, el procés comunicatiu i de participació dels ciutadans en general, que podran aportar la seva visió a través del web abans anomenat, el correu electrònic i per telèfon. Finalment, l’exposició va acabar amb l’explicació de l’estructura d’aquests documents que ja són consultables.

Després, el president de la Mancomunitat de municipis de la Vall de Camprodon, Josep Coma, va explicar quin va ser el procés de redacció de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon, un territori que pot ser similar en alguns aspectes amb el Priorat. Va mostrar els resultats de la seva Carta i va explicar com s’implementen les accions un cop ja estan signades. Va ser una exposició molt útil per comprendre quin tipus d’accions i objectius contemplen les cartes del paisatge i quin tipus d’entitats hi estan més relacionades.

La segona part de la sessió, la taula rodona sobre la incidència de les cartes del paisatge, va iniciar-se amb l’exposició d’Eduard Rosell, Subdirector General d’Actuació Territorial I del Departament de Territori i Sostenibilitat, que va animar a la societat de la comarca a participar en el projecte i va dir que la comarca es pot sentir orgullosa de comptar amb diferents iniciatives que treballen per donar més valor al paisatge del Priorat.
Seguidament, Misericòrdia Montlleó, diputada de la Diputació de Tarragona, va remarcar el fet que la Carta del Paisatge ha de ser un instrument útil i adaptat a una comarca que, tot i ser petita, té molta riquesa en diferències estructurals i necessitats.
Després, Joan Carles Garcia, vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, va fer menció dels beneficis que s’espera que tingui aquest projecte: protegir el paisatge, fer créixer la comarca, fer-la més visible, ... i també que s’espera obtenir una bona resposta dels agents del territori.
Per últim, Rafael López-Monné, membre de la Comissió de Redacció de Prioritat, va recordar que una de les coses més importants d’aquests projectes, tant el que es presentava en la jornada com el de la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO, és que fan créixer la passió per la comarca, pels seus racons i fan que ens l’estimem més i la valorem més.

ImagePer acabar, la moderadora de l’acte i directora facultativa del projecte, Eva Torà, va donar pas a les preguntes i comentaris dels assistents. La participació dels assistents va anar encaminada, sobretot, a aclarir dubtes generals sobre el projecte i sobre la participació en aquest. L’equip redactor va aclarir que el primer cicle de tallers només és l’inici del procés i que s’hi ha convidat a unes entitats concretes, tot i que resta obert a tothom qui tingui ganes de vincular-s’hi. També es va remarcar la idea que la vinculació és voluntària per a tothom i que el projecte no tracta d’establir normatives i lleis, si no d’establir compromisos amb un mateix pel paisatge. Qualsevol dels compromisos presos hauran de complir amb la normativa vigent i amb la futura.

L’objectiu principal de la Carta del Paisatge és conscienciar  i unir esforços perquè la comarca tingui un paisatge de qualitat que la faci créixer i enriquir en tots els sentits.

A l’acte hi van assistir un centenar de persones, representants d’entitats públiques i privades, i també ciutadans particulars.
Els promotors de la Carta del Paisatge del Priorat han fet una valoració positiva del desenvolupament de la jornada i, molt especialment, de la gran acollida que els ciutadans de la comarca han fet al projecte.

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119