El procés de redacció
agenda
escrit el 14 de febrer de 2011

Al setembre de 2004 va començar el procés de redacció de la Carta del Paisatge. Es va elaborar el Document Informatiu per part d'un equip interdisciplinari de professionals de l'Enginyeria Agro-3, com a resultat de l'encàrrec fet pel Consell Comarcal del Priorat. Document que es va aprovar per ple l'1 de febrer de 2006. Aquest ha proporcionat una extensa anàlisi territorial de la comarca que ha permès l'establiment d'unes Unitats del Paisatge. El document va assumir la participació de diferents col·lectius, entitats i administracions, de la comarca.A partir de l'any 2006 es va iniciar un període d'adhesions al Document Informatiu, adhesions per part de les administracions de la comarca i també d'algunes entitats i consorcis, donant suport i valor a aquest document.

Des de llavors i fins l'actualitat, tant l'Administració Autonòmica com la Comunitat Europea, han sofert molts canvis en el plantejament de la gestió i la protecció del paisatge. Per exemple, el Decret de desenvolupament de la llei del paisatge (Decret 343/2006) va ser aprovat pel Parlament de Catalunya el 19 de setembre de 2006; la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, va ser aprovada al Parlament de Catalunya el 2 de juny de 2005 i el Conveni del Consell d'Europa per a la protecció, gestió i ordenació dels paisatges europeus va ser aprovat el 20 d'octubre de 2000 a Florència i va entrar en vigor l'1 de març de 2004.


Aquests canvis, entre altres motius, van fer decidir al Consell Comarcal del Priorat posposar la continuació del projecte. Era necessari que les noves normatives i plantejaments maduressin. S'iniciaven també els treballs dels Catàlegs del Paisatge, entre els quals hi havia el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, aprovat definitivament el 19 de maig de 2010.

Per tot això i perquè la comarca, en general, també necessitava madurar, créixer i creure més en el valor del seu paisatge, l'any 2010, el Consell Comarcal del Priorat ha promogut la represa de la Carta del Paisatge amb la voluntat de complementar la feina feta i particularment, d'assolir la signatura d'un document d'acords entre els agents públics i privats de la comarca a través d'un procés de participació, mediació i concertació que permeti la implementació d'accions de millora i valorització del paisatge.

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119