I tu què pots fer pel paisatge del Priorat?
agenda

Fotografia: Rafael López-Monné.

 

Un cop ja tenim els objectius de la Carta del Paisatge consensuats pels agents del territori, és el moment de pensar en les accions!

La Carta del Paisatge del Priorat ha de tenir necessàriament unes accions i uns compromisos que ens ajudin a aconseguir els objectius. Aquestes accions han de tenir, alhora, un o varis responsables que es comprometin a dur-les a terme. Els objectius s'han de traduir en accions, de més i de menys envergadura, a curt, mig i llarg termini i que responsabilitzin als diferents sectors de la comarca.

Durant el segon cicle de tallers, s'ha iniciat aquest debat amb els agents del territori que voluntàriament hi han assistit. L'objectiu d'aquestes trobades és tenir una visió general de les línies d'acció en favor del paisatge que, des dels diferents sectors, ja s'estan duent a terme i aquelles que sembla que es podrien realitzar de nou. És a dir, la Carta del Paisatge pretén donar valor a les tasques que la comarca fa a favor del paisatge i, encara més important, donar un pas més i planificar noves accions.

I tu, doncs, què pots fer pel paisatge del Priorat?

Si formes part d'una entitat o organització, si ets un empresari/a o un ciutadà/ana interessat/a en fer alguna acció en favor del nostre paisatge o ja n'estàs fent, fes-ho saber. Envia'ns la teva proposta o explica'ns quina és aquesta acció que ja realitzes.

En aquest espai hi trobaràs diferents maneres de fer-nos arribar les teves idees, segons el collectiu al que pertanyis. Tot i això, totes les opcions són obertes i les pot utilitzar tothom. Són aquestes:

1) Adreçat a tots els ciutadans:

Proposa accions per la Carta del Paisatge. Es tracta d'un qüestionari general, obert a tots els ciutadans, en que es demana l'opinió sobre els 10 objectius concertats i per cada un d'aquest, una possible acció i qui hauria de ser el responsable/s de l'acció.

2) Adreçat especialment a entitats, organismes, empreses i/o associacions:

Què estàs fent pel paisatge del Priorat? Es tracta d'un breu qüestionari on es poden explicar les accions que realitza l'entitat, organisme, empresa,... a la que pertanys.

Què podries fer pel paisatge del Priorat? En aquest qüestionari podràs indicar-nos aquelles noves accions que creus que la teva entitat pot realitzar i que servirien per aconseguir algun dels objectius de la Carta del Paisatge.

PROPOSA ACCIONS PER LA CARTA DEL PAISATGE

Partint del document tècnic elaborat per l'equip redactor de la Carta del Paisatge (gener 2011), dels suggeriments derivats de l'espai participatiu al web i dels resultats del primer cicle de tallers, es conclou que la comarca del Priorat vol uns paisatges de qualitat, d'acord amb els objectius que es descriuen en les següents pàgines.

Durant el segon cicle de tallers, que es celebrarà del 28 de març al 4 d'abril, els agents del territori faran propostes sobre les línies d'acció generals i les accions específiques que s'haurien de realitzar per tal d'aconseguir els objectius. D'aquesta manera doncs, us demanem que ompliu aquest qüestionari, aportant aquelles idees que tingueu sobre les accions que s'haurien de realitzar per cada un dels objectius i quin col·lectiu, organisme o entitat creieu que és el més adient per a responsabilitzar-se de l'acció. Com per exemple:

Per a l'objectiu 1 que parla dels nuclis urbans i els seus entorns, un internauta pot proposar que es redactin unes ordenances municipals comunes per tota la comarca sobre la rehabilitació dels nuclis antics dels municipis i que aquestes ordenances es facin amb la participació dels agents. Aquesta acció, per exemple, hauria de ser responsabilitat dels ajuntaments.

Respondre aquest qüestionari requereix d'una mica de temps, si voleu proposar idees per a tots els objectius. Però si no gaudiu de massa temps, no és obligatori omplir tots els objectius. Les vostres aportacions són molt importants per al projecte i seran traslladades a l'equip redactor.


QUè ESTàS FENT PEL PAISATGE DEL PRIORAT?

Si formes part d'una entitat, organisme o empresa i creus que entre les vostres accions habituals, n'hi ha alguna que afavoreix el paisatge del Priorat i algun dels objectius de la Carta del Paisatge, explica'ho aquí. També volem conèixer les accions que realitzen els professionals (artistes, experts,...) i els ciutadans a títol individual.


QUè PODRIES FER PEL PAISATGE DEL PRIORAT?

En aquest qüestionari podràs indicar-nos aquelles noves accions que creus que la teva entitat, organisme, empresa o com a ciutadà particular pots realitzar i que servirien per aconseguir algun dels objectius de la Carta del Paisatge


Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119