La Carta del Paisatge del Priorat
agenda

COM VOLEM QUE SIGUIN ELS PAISATGES DEL PRIORAT?

El paisatge del Priorat t'escolta!

Fotografia: Consell Comarcal del Priorat. Autor: Rafael López-Monné.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUè éS UNA CARTA DEL PAISATGE? info
D'acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya i amb el Reglament que la desenvolupa, la Carta del Paisatge és un instrument voluntari de concertació d'estratègies entre els agents públics i privats d'un determinat territori orientat a promoure la millora dels paisatges i de la qualitat de vida de les comunitats mitjançant l'establiment d'objectius, acords i estrat&...

QUI PROMOU LA CARTA DEL PAISATGE DEL PRIORAT? info
El Consell Comarcal del Priorat, motivat per la voluntat de promoure la valorització del paisatge de la nostra comarca, promou i lidera la Carta del Paisatge del Priorat. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Observatori del Paisatge de Catalunya, a través de la Comissió de Seguiment de la Carta, participen en el procés d'elaboració d'aquest instrument de concertació, garantint la coherè...

EL PROCéS DE REDACCIÓ info
Al setembre de 2004 va començar el procés de redacció de la Carta del Paisatge. Es va elaborar el Document Informatiu per part d'un equip interdisciplinari de professionals de l'Enginyeria Agro-3, com a resultat de l'encàrrec fet pel Consell Comarcal del Priorat. Document que es va aprovar per ple l'1 de febrer de 2006. Aquest ha proporcionat una extensa anàlisi territorial de la comarca que ha permès l'establiment d'unes Unitat...

LES FASES DE LA CARTA DEL PAISATGE info
L'elaboració d'una Carta del Paisatge és un procés que requereix tant el treball d'un equip d'experts, com el desenvolupament d'estratègies participatives, de mediació i de concertació. Aquest procés consta de quatre fases principals:   LA PRIMERA FASE: L'elaboració de la diagnosi de les dinàmiques del paisatge Sense un bon coneixement del territori i del paisatge, de les tendències ...

COM S'HI POT PARTICIPAR? info
El projecte de redacció la Carta del Paisatge del Priorat consta de dos processos que s'engeguen parallelament, amb la voluntat de facilitar que les conclusions i les línies estratègiques proposades gaudeixin d'un elevat grau de consens, de l'acceptació i del coneixement de tots.   El procés de concertació és el procés per mitjà del qual diferents agents públics i privats realitzaran trobades presenci...

Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119