Volum I - La diagnosi de les tendències del paisatge
agenda
   
Volum que conté l'actualització de l'estudi territorial de la comarca realitzat l'any 2006, la informació del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona referent a la comarca del Priorat i les fitxes i la diagnosi de les subunitats del paisatge del Priorat.

Capítol I. Introducció

PDF

Introducció
2010 CrtaPtgePriorat Vol_I_CapI_Introduccio.pdf
Publicat  el 18 de febrer de 2011
Conté els antecedents del projecte, les primeres fases del Document d'Intencions de 2006, les actualitzacions i les noves lleis i normatives sobre paisatge i l'explicació del projecte actual.

Capítol II - Actualització de l'estudi territorial de 2006.

PDF

Part 1 - Actualització de l'estudi territorial
1aPart_Vol_I_CapII_Estudi Territorial.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Conté la descripció de la comarca en els següents ítems: 1.1. Marc territorial 1.2. El medi físic
PDF

Part 2 - Actualització de l'estudi territorial
2aPart_Vol_I_CapII_Estudi Territorial.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Conté la descripció de la comarca en els següents ítems: 1.3. Els usos del sòl 1.4. Espais i valors naturals
PDF

Part 3 - Actualització de l'estudi territorial
3aPart_Vol_I_CapII_Estudi Territorial.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Conté la descripció de la comarca en els següents ítems: 1.4. Espais i valors naturals
PDF

Part 4 - Actualització de l'estudi territorial
4aPart_Vol_I_CapII_Estudi Territorial.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Conté la descripció de la comarca en els següents ítems: 1.5. Sòl agrícola 1.6. Altres elements en sòl no urbanitzable amb significació paisatgística
PDF

Part 5 - Actualització de l'estudi territorial
5aPart_Vol_I_CapII_Estudi Territorial.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Conté la descripció de la comarca en els següents ítems: 1.6. Altres elements en sòl no urbanitzable amb significació paisatgística 1.7. Característiques del poblament i patrimoni rural 1.8. Posada en valor del patrimoni i Recursos Turístics

Capítol III - Fitxes de les Unitats del Paisatge. Proposta tècnica.

PDF

Part 1 - Fitxes de les unitats del Paisatge
1aPart_Vol_I_CapIII_UnitatsPaisatge.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
El Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona: definició de les unitats de paisatge i dels objectius de qualitat paisatgística
PDF

Part 2 - Fitxes de les unitats del paisatge
2aPart_Vol_I_CapIII_UnitatsPaisatge.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Síntesi de l’anàlisi paisatgística: definició de les subunitats de paisatge a nivell comarcal
PDF

Subunitat 1 - Garrigues d'Ulldemolins
U01_Garrigues_Ulldemolins.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 2 - Crestes de la Llena
U02_Crestes_de_la_Llena.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 3 - Vall del Silenci
U03_Vall_del_Silenci.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 4 - Congost de Fraguerau
U04_Congost_de_Fraguerau.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 5 - Barrancs interiors de Montsant
U05_Barrancs_interiors_de_Montsant.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 6 - Gorraptes - Les Ganyes
U06_Gorraptes_Les_Ganyes.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 7 - La Gritella - Siurana
U07_La_Gritella_Siurana.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 8 - Fossa de Cornudella
U08_Fossa_De_Cornudella.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 9 - Cingle Major de Montsant
U09_Cingle_Major_de_Montsant.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 10 - Pantà de Siurana
U10_Pantà_de_Siurana.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 11 - Serra del Molló
U11_Serra_Del_Molló.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitats 12 - Priorat paleozoic
U12_Priorat_Paleozoic.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 13 - Serres mezozoiques
U13_Serres_Mezozoiques.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 14 - Muntanyes de Pradell - La Torre
U14_Muntanyes_de_Pradell_La_Torre.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 15 - Pla de Falset
U15_Pla_de_Falset.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 16 - Lo Sarraí - Lo Collroig
U16_Lo_Sarraí_Lo_Collroig.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 17 - Baix Siurana
U17_Baix_Siurana.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxes de la unitat
PDF

Subunitat 18 - Muntanyes de Llaberia - La Mola
U18_Muntanyes_de_Llaberia_La_Mola.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Fitxa de la unitat

Capítol IV - Diagnosi de les subunitats del paisatge. Proposta tècnica.

PDF

Part 1 - Diagnosi de les subunitats del paisatge
1aPart_Vol_I_CapIV_Diagnosi_Subunitats_Paisatge.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Document que conté la diagnosi descriptiva de les unitats del paisatge U01-Garrigues d’Ulldemolins, U02-Crestes de la Llena i U03-Vall del Silenci.
PDF

Part 2 - Diagnosi de les subunitats del paisatge
2aPart_Vol_I_CapIV_Diagnosi_Subunitats_Paisatge.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Document que conté la diagnosi descriptiva de les unitats del paisatge U04-Congost de Fraguerau, U05-Barrancs interiors del Montsant, U06-Gorraptes-LesGanyes, U07-La Gritella-Siurana i U08-Fossa de Cornudella.
PDF

Part 3 - Diagnosi de les subunitats del paisatge
3aPart_Vol_I_CapIV_Diagnosi_Subunitats_Paisatge.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Document que conté la diagnosi descriptiva de les unitats del paisatge U09-Cingle Major de Montsant, U10-Pantà de Siurana, U11-Serra del Molló, U12-Priorat Paleozoic i U13-Serres Mezozoiques.
PDF

Part 4 - Diagnosi de les subunitats del paisatge
4aPart_Vol_I_CapIV_Diagnosi_Subunitats_Paisatge.pdf
Publicat  el 14 de febrer de 2011
Document que conté la diagnosi descriptiva de les unitats del paisatge U14-Muntanyes de Pradell-La Torre, U15-Pla de Falset, U16-Lo Sarraí-Lo Collroig, U17- Baix Siurana i U18-Muntanyes de Llaberia-La Mola.
Participació ciutadana
Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1 de Falset, 977830119