CONSELL DE CIUTAT
agenda
És un òrgan de participació ciutadana que tracta els temes globals i d'especial transcendència per a la ciutat. El Consell de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana enfocat als temes globals i d'especial transcendència per a la ciutat. Exerceix funcions de debat, consulta, proposta i informe en els temes següents: a) Pla estratègic de la ciutat. b) Plans d'actuació municipals. c) Revisió o modificació global del Pla General d'Ordenació Urbana. d) Pressupostos municipals d'ingressos i despeses. e) Política municipal de participació ciutadana. f) Altres temes que li siguin encomanats per l'alcalde o el Ple de l'Ajuntament.
Documents i Multimèdia
PDF
ACTA DEL CONSELL DE CIUTAT 2012 el 13 de gener de 2014
PDF
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL 2013 el 13 de gener de 2014

CONTACTE
Si vols contactar amb el responsable d'aquest espai de participació, únicament cal que ens indiquis el teu nom i el teu correu electrònic (per tal de poder respondre't), juntament amb el teu comentari, i que després cliquis sobre "Enviar"


Participació ciutadana
Crta. Vic, 16, 93 875 39 04