Qüestionari sobre civisme i convivència
agenda

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa el Pla Local de Civisme ambl’objectiu de concretar actuacions per aconseguir un model de societat basat enel respecte, la coresponsabilitat amb l’entorn, la cohesió social i laconvivència.
L’Ajuntament té la voluntat d’implicar la ciutadania en aquest procés i peraixò
 us convidem a reflexionarsobre el civisme i la convivència a partir d’aquest qüestionari. 

Agraïm la vostra col·laboració.

Civisme i convivència
1. Quines de les següents paraules relacioneu amb el civisme?
Convivència
Solidaritat
Multes
Normes
Educació
Hàbits
Neteja
Participació
Altres

2. Si heu assenyalat "Altres" a la pregunta 1, anoteu quines:

3. Quins són els temes cívics prioritaris del vostre barri? (Assenyaleu un màxim de 5 temes)
Neteja de carrers, parcs i platges
Recollida selectiva i de trastos vells
Manteniment del mobiliari urbà
Manteniment dels espais de convivencia (parcs, places, carrers, façanes)
Cura responsables d'animals
Estacionaments indeguts
Mobilitat
Contaminació acústica
Conflictes veïnals
Altres

4. Si heu assenyalat "Altres" a la pregunta 3, anoteu quins:

5. Qui ha de vetllar per fomentar el civisme i la convivència? (Ordeneu segons prioritat de l'1 al 6)
123456
Ajuntament
Escola
Família
Entitats
Ciutadania
Policia Local

6. Quines accions s'haurien de dur a terme per millorar el civisme a Lloret de Mar? (Ordeneu segons prioritat de l'1 al 6).
123456
Campanya de sensibilització
Accions pedagògiques a les escoles
Imposició de sancions
Premiar conductes exemplars
Agents cívics als barris
Altres

7. Respecte els reptes que heu identificat, què creieu que pot fer l'Ajuntament per assolir aquests reptes? (Identifiqueu un màxim de 3 coses)

8. Respecte els reptes que heu identificat, què creieu que pot fer la ciutadania per assolir aquests reptes? (Identifiqueu un màxim de 3 coses)


Tornar
Participació ciutadana
Ajuntament de Lloret de Mar Pl de la Vila, 1, 972 36 18 00