Ajuntament dels Infants
agenda

L’Ajuntament dels Infants és un òrgan a través del qual es canalitza la participació dels més petits en la vida pública, al mateix temps que serveix de via d’aprenentatge en l’adopció d’una cultura cívica de compromís amb la ciutat.

OBJECTIUS:

 • Crear un espai de participació dels infants en els assumptes públics i de comunicació entre els més petits i els representants polítics de la vila.
 • Promoure la reflexió dels infants sobre la seva vila.
 • Donar valor a la veu dels infants, i fer-los visibles com a ciutadans de ple dret, amb capacitat d’opinar i fer propostes per a millorar el seu entorn.
 • Aproximar a tots els nens i nenes els canals de participació democràtica i els valors de la participació i el diàleg.

QUÈ ÉS?

 • És un grup de nens i nenes de 5è de primària de les escoles de Lloret de Mar (un per cada classe).Durant lesdues primeres edicions es va treballar amb infants de 3r de primària.
 • Aquests nens i nenes són escollits democràticament pels seus companys de classe.  
 • Representen tots els nens i nenes del poble. 
 • Es reuneixen per parlar de temes d’interès per ells. 
QUÈ FA?
 • Es reuneix per parlar de temes que preocupen els nens i nenes i per fer propostes per millorar el poble.Recull les propostes que fan els altres nens i nenes de la classe
 • Presenta propostes a l’Alcalde i als regidors de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

DE QUÈ ES PARLA?

 • Es parla de coses que preocupen els nens i nenes.
 • Es fan propostes per millorar el poble
 • Es comenten temes com: la neteja, els parcs, els problemes de Lloret, els espais per jugar,...
COM FUNCIONA?
 • Es reuneix una vegada al mes (de gener a abril) a una sala de l’Ajuntament 
 • Es convoca els representants per carta i s’escriu l’acta de cada reunió. 
 • Els acords es prenen per consens
 • A cada reunió hi ha dinamitzadors adults.

 

   

   

 

Participació ciutadana
Ajuntament de Lloret de Mar Pl de la Vila, 1, 972 36 18 00