MEMÒRIA AJUNTAMENT DELS INFANTS 2017
agenda
   
Memòria tècnica del projecte Ajuntament dels Infants 2017 on es recullen les conclusions del plenari, les campanyes de comunicació i altre material treballat en aquesta edició

Memòries

PDF

Memòria Ajuntmaent dels Infants 2017
MemòriaAjuntamentdelsInfants2017.pdf
Publicat  el 28 de juny de 2017

Vídeos

DOC

Vídeo Ajuntament dels Infants 10 anys
https://youtu.be/okwjnA8SjLU
Publicat  el 27 de juny de 2017

Participació ciutadana
Ajuntament de Lloret de Mar Pl de la Vila, 1, 972 36 18 00