CARTES ALS REGIDORS
agenda
Autor: David Azor
Categoria: Consulta
Data: diumenge, 12 abril del 2015
Destinatari:
Raül Sabaté Cervelló
Esports - Medi Ambient
Raül Sabaté Cervelló
Descontaminació del riu

Suposo que haurà vist el video tan bonic i que muda tant de l'obra de descontaminació del riu que tenen a la pagina del ajuntament. Lo que voldria saber es si vosté a  anat in situ a veure si es aixi com es fa. Al video surt que es fa una extracció ecológica, jo no  vec per cap puesto aquest ecologisme. També el convido a que vingui a fer un passeig pel cami entre la fabrica i renfe fins al final i disfruti de l'oloreta i el polset que surt d'aquella planta (desorció) ja que tot aixó se'n va cap al poble on conjuntament els nostres fills ho respiran constantment. Un altra cosa es el perill que porten els camions que porten els llots de la planta al verteder la velocitat que porten i la polsegada que aixequen. També remarcar que els responsables de seguretat als treballadors que a les analitiques els hi surt mercuri els hi diuen que no menjin tant peix blau (aixo ja es irrisori) i parlo com a treballador. Una pregunta Es fan mesures de contaminació de l'aire periodicament des del consistori? i Per últim m'agradaria que es fesin publiques les mesures que porta captant ja temps la unitat movil de captació de contaminació de la generalitat que hi ha a la zona del col.legis per sapiguer realment lo que estan respirant els nostres flls i la població en general.

Aprofito per saludar-lo i hem pugui donar respostes. Moltes gràcies.

 


Resposta

27/04/2015

 

Bona tarda David,

 

Abans que res donar-te les gràcies per utilitzar la plataforma Consensus i disculpa el retard en respondre't.

Dir-te que evidentment sí que he visitat les obres i sóc conscient dels temes que exposes i que de ben segur ens preocupen a tots els flixancos. Entre ells, jo mateix que també tinc dos fills que respiren aquest mateix aire.

Crec que és just destacar-te que,  tot i que sóc també regidor de medi Ambient, atesa la complexitat i importància de l'obra, el seguiment de l'Ajuntament es porta des d'alcaldia i des de la regidoria de Protecció Civil.

Aquest seguiment es fa mitjançant una Comissió (en la que jo, per tant, no hi participo) entre l'empresa Aquamed, Generalitat i Ajuntament que es reuneix mensualment.

Tots aquests temes: olors, camions de transport, control de l'aire o seguretat dels treballadors, em consta que han estat tractats en aquesta Comissió.

 

En qualsevol cas, et responc a tot:

Els controls de l'aire que es fan són: per una banda els de la pròpia empresa; per l'altra banda la Direcció General de Qualitat Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i, finalment, analítiques puntuals que encarrega l'Ajuntament.

L'empresa realitza dues campanyes d'immissió anuals, una a l'hivern i una a l'estiu i lliura els informes a la Comissió de Seguiment. El resultat d'aquestes campanyes, fins al moment, és que els paràmetres mesurats no superen els límits legals establerts, excepte en tres casos puntuals, que superen aquests límits per poc.

La Direcció General de Qualitat Ambiental disposa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que té un punt de mesura a Flix. El convido a visitar la seva web per consultar les dades, gairebé en temps real (http://www14.gencat.cat/icqa/AppJava/start.do?lang=ca). Dir-te que els aparells mesuren en continu, i disposen d'un sistema d'alarma que s'activaria en cas de que els paràmetres mesurats superessin un llindar perillós per a la població. Per altra banda, la DGQA disposa de les Unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica, que s'installen en diferents municipis durant un temps a petició dels Ajuntaments (com és el cas de Flix) o d'altres entitats. La DGQA emet un informe quan acaba la campanya en un municipi. En relació a la campanya realitzada l'any passat, la qualitat de l'aire per a alguns contaminants analitzats és bona i per a altres no arriben a concentracions preocupants. Quan acabarà la campanya actual, la DGQA emetrà l'informe corresponen.

Finalment, l'Ajuntament pren mesures puntuals de l'aire de la població en diferents punts, normalment quan s'ha notificat una olor molesta. Des de l'agost de l'any passat fins al dia d'avui, hem fet 35 analítiques Aquestes mesures, doncs, són "fotografies" puntuals dels compostos presents en l'aire, per tant, donen  valors variables degut a les diferències meteorològiques entre un dia i l'altre i a l'activitat de dragatge i tractament de fangs. Sintetitzant molt, podem dir que els valors de la majoria de compostos han estat en valors molts baixos, en dos d'ells (tricloretilè i tetracloretilè) s'han observat augments puntuals i han arribat a nivells que en recomanen fer un seguiment. En les darreres analítiques ja s'han observat valors molt baixos.

 

Sobre les olors és evident que, en alguns casos, són molt molestes, però no deixa de ser un paràmetre força subjectiu i que encara no està regulat, per tant és millor basar-se en la qualitat de l'aire. No hem de perdre de vista que estem movent fangs que portaven alguns més d'un segle i és evident que ens trobem en el període de temps de l'extracció i que cal considerar lògic que es produeixin episodis d'olors, sobretot en els punts més propers. En les reunions de seguiment, l'Ajuntament informa a la resta de membres dels episodis d'olors molestes que s'han registrat i s'insta a l'empresa a prendre les mesures adients. Per aquest motiu, a instàncies de l'Ajuntament , Aquamed ha realitzat un estudi del que es desprèn que, excepte els habitatges més propers a les installacions, la resta de la població està per sota del valor definit com a objectiu d'immissió.

 

Convé recordar que quan es va optar per aquesta solució enlloc de confinar els residus, es va fer pensant a mig termini i poder fer desaparèixer del nostre riu la contaminació a partir d'aquest 2015. Ara, però, ens toca la fase més molesta de tot el procés.

 

Sobre el perill dels camions, fa temps que hem fet advertiment als Mossos per a que estiguin al cas, ja que s'ha detectat excessos de velocitat com molt bé dius. També aprofito per informar que en breu donarem instruccions als nostres guàrdies per a fer controls als mateixos camions i disminuir encara més així, els risc d'algun accident per velocitat.

 

I deixo pel final el tema de la seguretat dels treballadors. Estem a la vostra total disposició per ajudar-vos en assessorament o denunciar si convé, qualsevol situació irregular de l'empresa vers els treballadors o que no s'ajusti a la prevenció de riscos laborals a la que està obligada. En qualsevol cas, per a això cal asseure'ns i que ens feu arribar informació concreta i objectiva. Entendràs que per un comentari en una analítica no hi podem entrar.

 

Quedem doncs a la vostra disposició per a ampliar-vos la informació que calgui i si cal alguna trobada amb treballadors per a valorar la situació laboral restem pendents.

 

Moltes gràcies,

 

 

Raül Sabaté i CervellóNova carta


Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat