PROPOSTES FINALISTES
agenda
escrit el 03 de gener de 2016

Instal·lació d'un parc de salut al poble .

Adequació d'un nou Centre de Rehabilitació .

Habilitar una pista poliesportiva al centre del poble .

Xarxa de comunicacions oberta, lliure i neutral de Flix mitjançant Wifi.

Posar dobles portes a l'edifici del mercat i tires antilliscants a les escales d'accés .

Canvi de marcador del pavelló i equip de megafonia .

Il·luminació exterior i museïtzació del Castell Nou .

Substitució de les finestres d'alumini de l'Escola Enric Grau Fontseré .

Substitució caldera gasoil del Casal Sant Jordi per una de biomassa (estella) .

Reconstrucció d'una premsa del Molí d'Oriol .

Pintar els dos edificis de les escoles (aules, sales, biblioteca…) .

Adequació de la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament Vell per sala polivalent.

Construir col·lector per les aigües pluvials del C/ Escoles.

Substituir equips d'aire condicionat i punts de llum per uns de baix consum a la llar de jubilats.

Nou embarcador a la zona de l'escullera del riu de baix

Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat