El Barri
agenda
escrit el 21 de febrer de 2012

En el Barri l’espai edificat i urbanitzat respon a una configuració social, política i econòmica que el van dotar d’autonomia gràcies a la construcció dels equipaments i els serveis i els espais públics. El programa d’habitatges es desplegava en funció del tipus de treballador per al que anava destinat, de manera que les edificacions de major qualitat eren destinades a directius i tècnics i les de menor qualitat per encarregats i obrers. Això era possible ja que la Fàbrica assumia les despeses de tots els serveis urbans i manteniment i condicionament dels espais públics.
El Barri és una peça única perquè representa un model urbanístic centreeuropeu, és l’única colònia industrial en l’àmbit català relacionada amb l’activitat química i un dels pocs exemples en l’àmbit peninsular que continua en actiu. Això fa del Barri un representant d’un bagatge industrial, econòmic i social centenari amb un important patrimoni industrial.


Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat