AVISOS
agenda
escrit el 21 de febrer de 2012

Es comunica que el BOPT de 9 d'octubre va publicar l'anunci pel qual se sotmet a informació pública durant el termini de 20 dies a comptar a partir d'avui, les Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica i l'estalvi en el consum d'energia dels habitatges inclosos en el Projecte d'Intervenció Integral de la Colònia Fàbrica i els Comellarets - les Casetes.


El contingut de les bases es poden consultar en aquesta pàgina web. Les persones interessades que vulguin presentar les reclamacions que estimin oportunes, hauran de presentar la documentació pertinent a les oficines municipals dins del termini indicat.

Flix, 10 d'octubre de 2017.  

Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat