Objectius del Projecte
agenda
escrit el 21 de febrer de 2012

La problemàtica del Barri, de les Casetes i dels Comellarets és de naturalesa social, econòmica, urbanística i arquitectònica. Per tant, les actuacions a emprendre han de treballar en totes quatre direccions, amb el convenciment que una acció segmentada o segregada no serà suficient per a superar els dèficits i mancances descrites. En aquest sentit, l’abast de les actuacions proposades en el Projecte tenen per objecte produir una primera transformació per aturar les actuals dinàmiques de degradació.
Concretament, les propostes que es presenten han de permetre:

  • Millorar l’accessibilitat i la xarxa dels espais públics urbans.
  • Millorar la qualitat dels habitatges.
  • Equilibrar  l’àrea d’intervenció respecte la resta del municipi, pel que fa a equipaments i dotacions, diversitat econòmica i d’activitats i qualitat de l’espai públic.
  • Potenciar el Barri com un conjunt patrimonial i espai d’identitat i referència.
Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat