La problemàtica i les oportunitats
agenda
escrit el 21 de febrer de 2012

L’àmbit d’actuació del projecte fem barri, fem poble es troba immers en un procés de regressió urbanística, econòmica i social que es posa de manifest en els següents aspectes:


  • Carrers amb una urbanització deficient i en estat de degradació avançat, alguns amb una secció de vorera insuficient i molt degradada degut a l’acció del creixement dels arbres i problemes en el ferm.
  • Alguns edificis en situació de ruïna o mal estat i molts presenten inici de degradació, especialment en el Barri.
  • Poca activitat econòmica.
  • Manca de zones verdes.
  • Pèrdua progressiva de població i baix percentatge de població infantil que en dificulta la renovació.7
No obstant, existeixen un conjunt d’oportunitats i potencialitats:
  • Nivell d’ocupació dels habitatges superior al 90%.
  • Ideari de ciutat jardí en el disseny del Barri.
  • Les edificacions i l’ordenació del teixit urbà de les Casetes s’integren correctament en una posició elevada sobre l’entorn.
  • Valor històric i patrimonial de diferents elements.
  • El habitatges unifamiliars, el tamany de les unitats residencials i l’entorn urbà configuren una oferta de qualitat.

 

Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat