Els Comellarets - les Casetes
agenda
escrit el 21 de febrer de 2012

Els Comellarets i les Casetes tenen el seu origen a finals dels anys 50 i es caracteritzen, fonamentalment, per un teixit edificat d’habitatges unifamiliars i per la presència dels equipaments docents de l’escola i l’institut. Es localitzen on es situava el antic castell de Flix, del qual encara podem trobar restes a la plaça R. Fortuño. El barri de les Casetes també posseeix el valor d’un conjunt urbanístic unitari, que complementàriament amb el seu enclavament topogràfic reforça el valor patrimonial del lloc, a més d’oferir qualitat de vida als ciutadans que aquí resideixen.
L’accidentada topografia que es desplega a partir de les Casetes en direcció al riu Ebre li atorga la condició de mirador des del qual és possible visualitzar una gran panoràmica sobre el municipi i el seu entorn més immediat.
El teixit urbà de les Casetes és molt pla i s’accentua per la poca alçada de les edificacions. La vegetació d’arbres caducs té alineació amb els vials i la presència de la llum és intensa, conferint al lloc un aspecte molt particular.


Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat