Estat del projecte
agenda
escrit el 21 de febrer de 2012

Des de l’atorgament de la subvenció per part del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Ajuntament de Flix al 2010, s’han realitzat les següents actuacions:


 • Contractació d’un tècnic per a la gestió del projecte i creació de l’Oficina de Gestió del Projecte
 • Constitució i les 2 primeres reunions del CAS per al seguiment anual del Projecte
 • Creació d'una Comissió de Coordinació formada per l'alcalde, diferents regidors, el secretari, els serveis tècnic i el tècnic de l'oficina de gestió del projecte.
 • Disseny i difusió d'un fulletó explicatiu del projecte.
 • Exposició sobre el projecte.
 • Sessions participatives per tal de redactar el Projecte de millora del C/ Bons Aires.
 • Redacció del projecte de millora del C/ Bons Aires
 • Contractació d'una vetlladora i de dos guies turístiques en el marc del programa Treball als Barris 2012.
 • Suport als veïns de les casetes per tal de consensuar un programa de millores urgents.
 • Contractació d'una vetlladora i d'un oficial de la construcció en el marc del programa Treball als Barris 2013.
 • Exposició sobre la Colònia Fàbrica, en el marc de les Jornades sobre patrimoni històric i cultural de Flix
 • Arranjament del c/ Bons aires
 • Contractació d'una vetlladora i d'un oficial de la construcció, en el marc del projecte Treball als Barris 2014.
 • Exposició sobre la fàbrica (època Sociedad Electroquímica de Flix, SA).
 • Contractació d'un oficial de la construcció, en el marc del projecte Treball als Barris 2015.
 • Arranjament de la Plaça Ripoll Fortuño: substitució tanca, instal·lació d'una tanca perimetral, millora dels accessos, descoberta de la muralla medieval.
 • Contractació de dos vetlladores en el marc del programa de Treball als Barris 2015.
 • Contractació d'un paleta, d'un jardiners i de dos vetlladores, en el marc del programa Treball als Barris 2016.
Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat