Pressupostos participatius
agenda
Els pressupostos participatius són un procés participatiu on la ciutadania col·labora en la configuració dels pressupostos municipals mitjançant l'elecció d'una o varies propostes d'inversió a executar dins el pressupost municipal.
PROPOSTES FINALISTES info
Instal·lació d'un parc de salut al poble . Adequació d'un nou Centre de Rehabilitació . Habilitar una pista poliesportiva al centre del poble . Xarxa de comunicacions oberta, lliure i neutral de Flix mitjançant Wifi. Posar dobles portes a l'edifici del mercat i tires antilliscants a les escales d'accés . Canvi de marcador del pavelló i equip de megafonia . Il·luminació exterior i muse&i...

Full de votació
PDF
Full de votació el 03 de gener de 2016

COM PUC PRESENTAR LA MEUA PROPOSTA? info
Mitjançant un correu electrònic a pressupostosparticipatius@flix.cat o bé mitjançant una instància que trobaràs a les oficines municipals.  

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES? info
Tots els veïns de Flix majors de 16 anys, bé sigui individualment o com a membre d'un col·lectiu.  

QUÈ PUC PROPOSAR? info
Qualsevol actuació que creguis necessària per al poble i tingui la consideració d'inversió en els àmbits de competència municipal: urbanització o arranjament de carrers, espais verds, de lleure o esportius, equipaments, etc. Això exclou propostes centrades en la despesa corrent (contractacions de personal o serveis) o que no siguin responsabilitat de l'Ajuntament.  

FINS QUAN ES PODEN PRESENTAR PROPOSTES? info
Fins el proper 30 d'octubre.  

QUÈ HAN D'ESPECIFICAR LES PROPOSTES? info
Has d'acompanyar una descripció el més acurada possible de la proposta de les teues dades de contacte i, si és possible, d'un pressupost aproximat del cost de l'acció.  

COM ES TRIARAN LES PROPOSTES GUANYADORES? info
De tots els projectes que seleccioni el Consell de la Vila s'elegiran els que s'incorporaran als pressupostos de 2016 mitjançant votació directa dels veïns de Flix majors de 16 anys en unes jornades electorals a principis de 2016.  

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS info
En la sessió plenària del 24 de setembre de 2.015 es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el següent reglament dels pressupostos participatius:     REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE FLIX   Article 1. Els pressupostos participatius Dins les accions per a fomentar la participació ciutadana en la vida institucional de l’Ajuntament de Flix és voluntat d’aquest consistori que es...

Participació ciutadana
Ajuntament de Flix , consorci@localret.cat