NOTÍCIA
agenda
El Parc Natural de Montsant lidera l’adhesió del Priorat a la Carta Europea de Turisme Sostenible

  nComunicat de premsa  n

 


El Parc Natural de Montsant lidera l’adhesió del Priorat a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

 

El procés d’adhesió s’ha iniciat aquest novembre amb el registre de sol·licitud a la Federació EUROPARC i la constitució del Grup de Treball del Priorat.

 

La Carta és també un instrument per promoure la participació i col·laboració de tots els agents implicats en definir el model turístic a la comarca.

 

L’activitat turística a l’entorn dels espais naturals protegits és una demanda amb un gran potencial alhora que aquesta activitat significa una oportunitat de desenvolupament econòmic i social per tota l’àrea d’influència dels espais naturals. La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) vol ser un instrument perquè aquest desenvolupament turístic sigui compatible amb els principis de sostenibilitat i la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics d’aquest espai.

 

Amb aquest objectiu, el Parc Natural de Montsant ha demanat aquest mes de novembre adherir-se a la Carta a la Federació EUROPARC, ens europeu que atorga la certificació, de manera que es formalitza la voluntat de l’equip de gestió del parc de promoure una estratègia local a favor del turisme sostenible, entenent que aquesta no només es desenvolupi a nivell dels nou municipis que envolten el parc sinó que l’aposta és a nivell de Priorat perquè el Parc Natural de Montsant és un patrimoni amb un valor identitari i un recurs de primer ordre de la nostra comarca.

 

Per poder accedir a l’acreditació de la Carta cal presentar a Europa un dossier de candidatura que es composa, d’una banda, d’un document de diagnòstic del territori on s’analitza la situació de partida del parc natural i del turisme de la zona geogràfica d’influència, en aquest cas la comarca del Priorat. De l’altra, cal també elaborar l’estratègia i pla d’acció per als pròxims cinc anys. Un document on s’identifiquen les línies d’actuació principals i el calendari d’actuacions a assumir pel parc i les empreses turístiques respecte la protecció i valorització del patrimoni natural i cultural, el desenvolupament socioeconòmic i preservació de la qualitat de vida de la població local i el control de la freqüentació i millor de la qualitat de l’oferta turística. L’elaboració del dossier de la candidatura es desenvolupa amb l’assistència tècnica de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci vinculat a la Universitat Rovira i Virgili i el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

 

Al mateix temps, el passat  10 de novembre es va constituir el Grup de Treball de la Carta, que és qui lidera tot el procés i valida que el diagnòstic realitzat s’ajusta a la realitat del territori, i acorda l’estratègia i pla d’acció. Són membres d’aquest Grup de Treball, a més del Parc Natural de Montsant: l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el Consell Comarcal del Priorat, el Consorci Leader Priorat-Baix Camp, el Consorci de la Serra de Llaberia, la Diputació de Tarragona, la DOQ Priorat i la DO Montsant, la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural de Montsant, l’Associació d’Oleïcultors del Priorat, l’associació Priorat Enoturisme i l’entitat Prioritat, que promou la candidatura UNESCO del Priorat, i també la Universitat Rovira i Virgili.   

 

La Carta vol ajudar als espais protegits i tots els agents implicats a definir el seu propi programa de desenvolupament turístic sostenible entenent que el turisme és també un instrument de sensibilització vers el medi ambient i un fort potencial de suport a les activitat econòmiques tradicionals.  En una comarca eminentment agrícola com és el Priorat, que té com a  principals productes el vi i l’oli, unes activitats i formes de vida que han donat com a resultat aquest paisatge agrícola privilegiat i atractiu per al visitant, el Parc Natural de Montsant treballa per conservar aquest paisatge i esdevenir un model de sostenibilitat en les principals activitats econòmiques de la zona: l’agricultura i el turisme.

 

En aquest sentit, posar en funcionament aquest tipus de turisme sostenible exigeix el treball conjunt entre l’espai natural i tots els agents implicats en l’activitat turística i els altres sectors del territori, i per això, un dels principis en què es basa el desenvolupament del procés d’adhesió és que aquest ha de ser fruit de la participació i compromís de tots aquests agents. Per treballar en aquest sentit, a finals de gener es constituirà el Fòrum Permanent, que a més de contrarestar els documents de diagnosi i estratègia d’acció, vol ser un espai de debat on totes les persones, empresaris, entitats i col·lectius puguin fer les seves aportacions sobre el model turístic comarcal.

 

La Carta és un projecte liderat pel Parc Natural de Montsant però que cerca sumar les sinèrgies creades a la comarca com són la Carta del Paisatge i la presentació del Priorat com a paisatge agrícola cultural a la candidatura UNESCO de Patrimoni de la Humanitat. Tot plegat, propostes que han de contribuir de manera positiva i amb satisfacció al desenvolupament territorial, la millora de qualitat de vida dels que viuen i treballen al Priorat i la conservació del patrimoni.

 

 

 

 
Participació ciutadana
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya Joanot Martorell núm. 15
Vila-seca 43480, 977 39 55 18