DONA'NS LA TEVA OPINIÓ!
agenda
ESMENES A LA ORDENANÇA DE TINENÇA ANIMAL    escrit per ARCA BARBERA DEL VALLES el 10 de juliol de 2017

PREÀMBUL 

Dirigir accions necessàries per fomentar la tinença,criança,i venda responsable dels animals per part dels ciutadans/ciutadanes.

vehicular actuacions educatives formals i no formals adreçades a potençiar el respecte envers els animals i el coneixement de la problematica dels animals perduts o abandonats i la importançia de de l´acolliment i adopçiò.Fomentar l´augment de la participaçio ciudadana en defensa i protecciò dels animals.

COLONIES DE GATS. Acreditar a las persones alimentadores de colonies de gats d´una acreditaçiò la cual puguin mostrar en el moment que necessitin per no tenir els problemas que comporta el alimenta les colonies.

ANIMALS MALTRACTATS TAN FISIC O PSIQUIC. Fer un protocol mes efectiu a l´hora de poguer decomisar un animal que esta patint sempre que s´aportint proves .Que no tinguem que passar mesos per poder teure l´animal cosa que en alguns casos li pot costar la vida.

MÈTODES DE SUBJECCIÓ. Que es prohibeixin collars que es basen en el dolor com element de contençiò;collars que provocan l´asfixia del gos ( nus escorredor) o fent pressiò amb puntes al coll,ja sigui directament acabades en metall,protegides amb plàstic o amb altres materials.

Els morrions han de ser de cistella,per tal de permetre al gos obrir la boca dins,però tancats per davant amb reixa per impedir la mossegada. Que es prohibeixin els morrions que impedeixin al gos obrir la boca al seu interior.

ENTITATS PROTECTORES D`ANIMALS: Les entitats de protecciò i defensa animal podràn tenir la condiçiò d´interesades en els procediments administratius municipals relatius a la protecciò dels animals sempre i quan ho sol.licitin formalment i acreditin esta registrades i al corrent de tots els requisits legals per fer-ho. les entitats podran ser consultades per ládministraçiò local,si aixi ho considera, en tots aquells elements relacionats amb la protecciò animal.

OBLIGACIONS PER ELS VETERINARIS DEL MUNICIPI: El personal veterinari haurà de tenir l´obligaciò de comunicar a l´administració local de qualsevol cas de possible maltractament que detectin.

FESTES I CELEBRACIONS POPULARS: En el cas de tradicions on hi hagi participaciò animal es pendran totes les mesures neccesàries per garantir el confort i el benestar dels animals que hi participen,prèvia sol.licitud al departament competent. Aixi mateix ès prohibeixi qualsevol festa,activitat popular o espectacle que comporti el maltractamen animal ja sigui fisic o psicològic. 


 
  • Hem recollit les vostres opinions i les traslladarem a la Comissió d'estudi de la revisió de l'articulat de l'ordenança, per tal d'exposar-les a la propera reunió d'aquesta comissió.

    Moltes gràcies per la vostra participació. 

    escrit per celmapn el 11 de juliol de 2017
Escriure una nova resposta

Nom:


Correu Electrònic:


Resposta

Escriu el codi de la següent imatge:Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71