PROCÉS PARTICIPATIU CIUTADÀ PER A L'ELABORACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE BARBERÀ DEL VALLÈS
agenda

El passat 18 de gener de 2018 es va aprovar el Decret d'Alcaldia pel qual s'encarrega l'elaboració de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. En aquest sentit, el 23 de gener va ser la 1a reunió, en la qual es creà la Comissió d'Estudi i s'aprovà el pla de treball que contempla un important procés participatiu en els diferents àmbits implicats: tècnic, associatiu, de ciutadania i polític. 

Aquesta ordenança, vol donar compliment a la legalitat, a més de clarificar el procediment, donar coherència i facilitar les tasques derivades de la concessió de subvencions al nostre ajuntament. 

Des de l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana hem redactat un esborrany de la proposta que us avancem per tal que reviseu el seu contingut i aporteu les esmenes i suggeriments que creieu oportuns.  

Per aquest motiu, i continuant amb el pla de treball, s'ha iniciat un procés participatiu ciutadà per sotmetre a debat l'esborrany/proposta de l'Ordenança General de Subvencions que ha elaborat l'Ajuntament de Barberà del Vallès, amb la intenció d'assolir un document on totes les entitats, els agents, els col·lectius i la ciutadania hagin pogut participar.

Sota aquestes premisses us convidem a baixar-vos el document i a fer-hi les vostres aportacions i comentaris a partir d'aquesta eina que és el Consensus.

Podeu fer les vostres aportacions en aquest espai, del 23 de febrer al 12 de març de 2018, ambdós inclosos. 

Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71