APORTACIONS A LA PROPOSTA D'ACORD DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS
agenda
Han passat set anys des de l'aprovació de  l'actual ordenança i es considera necessari fer-ne una revisió a fons per adaptar-la a les noves realitats i necessitats de la ciutadania, del municipi i sobretot dels animals en relació amb el seu benestar, la tinença responsable i la protecció, i també per ajustar-la a les noves normatives que s'han aprovat amb posterioritat.

Us animem a totes les persones que vulgueu participar en acabar de donar forma a l'ordenança i a donar les vostres opinions, fer aquells suggeriments de millora que creieu oportuns a través d'aquest espai "Consensus" entre el 22 de juny i el 5 de juliol, ambdós inclosos.

A la propera sessió de la Comissió d'estudi sobre la modificació de l'ordenança es debatran les aportacions que hagin arribat a través d'aquest espai i s'acordarà conjuntament quines s'incorporen al document definitiu. Aquest document se sotmetrà a l'aprovació del Ple.

Gràcies per la vostra participació.
Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71