APORTACIONS A LA PROPOSTA D'ACORD DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS
agenda
Han passat set anys des de l'aprovació de  l'actual ordenança i es considera necessari fer-ne una revisió a fons per adaptar-la a les noves realitats i necessitats de la ciutadania, del municipi i sobretot dels animals en relació amb el seu benestar, la tinença responsable i la protecció, i també per ajustar-la a les noves normatives que s'han aprovat amb posterioritat.

Us animem a totes les persones que vulgueu participar en acabar de donar forma a l'ordenança i a donar les vostres opinions, fer aquells suggeriments de millora que creieu oportuns a través d'aquest espai "Consensus" entre el 22 de juny i el 5 de juliol, ambdós inclosos.

A la propera sessió de la Comissió d'estudi sobre la modificació de l'ordenança es debatran les aportacions que hagin arribat a través d'aquest espai i s'acordarà conjuntament quines s'incorporen al document definitiu. Aquest document se sotmetrà a l'aprovació del Ple.

Gràcies per la vostra participació.
PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS
PDF
PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS DE BARBERÀ DEL VALLÈS el 22 de juny de 2017

DONA'NS LA TEVA OPINIÓ!
ESMENES A LA ORDENANÇA DE TINENÇA ANIMAL
escrit per ARCA BARBERA DEL VALLES el 10 de juliol de 2017

PREÀMBUL 

Dirigir accions necessàries per fomentar la tinença,criança,i venda responsable dels animals per part dels ciutadans/ciutadanes.

vehicular actuacions educatives formals i no formals adreçades a potençiar el respecte envers els animals i el coneixement de la problematica dels animals perduts o abandonats i la importançia de de l´acolliment i adopçiò.Fomentar l´augment de la parti...

  • Hem recollit les vostres opinions i les traslladarem a la Comissió d'estudi de la revisió de l'articulat de l'ordenança, per tal d'exposar-les a la propera reunió d'aquesta comissió.

    Moltes gràcies per la vostra participació. 

    escrit per celmapn el 11 de juliol de 2017

Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71