APORTACIONS A LA PROPOSTA D'ACORD DE LA COMISSIÓ DE PROJECCIÓ DE LA SECUNDÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
agenda

Els i les agents socioeducatives que han participat en la Comissió sobre projecció de secundària del Consell municipal d'educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, han preparat la següent proposta d'acord amb una relació de criteris generals a tenir en compte per a la planificació de l'oferta de places educatives per a l'educació secundària a la ciutat durant els pròxims cursos. La proposta intenta donar resposta als objectius d'escolaritzar l'alumnat d'aquesta etapa educativa de forma corresponsable entre tots els centres sostinguts amb fons públics i d'assegurar la inclusió escolar, la cohesió social i la qualitat de l'educació per a l'assoliment de competències bàsiques i socioemocionals, que garanteixin l'èxit educatiu dins d'un context d'equitat.

Us animem a totes les persones que vulgueu participar en acabar de donar forma a aquest document de consens de la comunitat socioeducativa a què feu les vostres aportacions a través d'aquest espai "Consensus" del web municipal entre el 12 d'abril i el 5 de maig, ambdós inclosos.

En la pròxima sessió de la Comissió sobre projecció de secundària es debatran les aportacions que hagin arribat a través del "Consensus" i s'acordarà conjuntament quines s'incorporen al document definitiu. Aquest document se sotmetrà a l'aprovació del Plenari del Consell municipal d'educació abans de fer-lo arribar als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Vallès Occidental.

Gràcies per la vostra participació!

Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71