TAULA LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE
agenda
El dret de tota la ciutadania de Barberà del Vallès a disposar d'un habitatge digne,  ha estat una de les preocupacions principals dels darrers anys,  tant de l'Ajuntament, com de diferents professionals, entitats i agents socials  de la ciutat, que des dels seus diferents àmbits d'actuació, han realitzat accions per garantir-lo.  

El treball conjunt de tots ells ha afavorit poder unificar objectius prioritaris i línies d'actuació, fer més eficaços els recursos existents i detectar i cercar solucions urgents als problemes d'exclusió residencial de la ciutat. 

És, amb aquesta mateixa voluntat de treballar en xarxa a la ciutat, promovent un debat enriquidor  entre administracions, institucions, professionals i entitats del tercer sector, que s'ha proposat  la creació de la Taula Local pel Dret a l'Habitatge, que ha de permetre -mantenint l'autonomia i  les metodologies d'intervenció de cada un dels agents socials que en formen part-  afavorir un treball conjunt amb un objectiu general comú: la lluita contra l'exclusió residencial i l'exclussió social vinculada. 
Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71