NOTÍCIA
agenda
APROVACIÓ DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CIVISME PER A L'ANY 2013

El passat 21 de febrer la Junta de Govern Local va aprovar el Programa Municipal de Civisme d'enguany.

Aquest programa recull les accions que l'Ajuntament de Barberà del Vallès desenvoluparà durant aquest any, directament o de forma coordinada amb altres departaments municipals i institucions, amb l'objectiu d'avançar en el camí cap a la millora de la convivència i el civisme, des de la corresponsabilitat i assumint els drets i deures en l'exercici de la plena ciutadania.
El programa, que ja podeu consultar, està dividit en 6 àmbits de treball: Mediació i Convivència; Educació per a la Convivència i Civisme; Garantia de drets i deures de la ciutadania per a la convivència i el civisme; Transversalitat de les actuacions municipals en convivència i civisme; Projecte de Voluntariat i Cooperació interinstitucional.

Programa Municipal de Civisme 2013

 
Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71