NOTÍCIA
agenda
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Es fa públic que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2018, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament Barberà del Vallès.

L'expedient d'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana que se sotmet a informació pública es podrà consultar al següent enllaç: Portal de transparència (https://www.seu-e.cat/web/barberadelvalles/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments).

 
Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71