NOTÍCIA
agenda
APROVADA LA PRIMERA LLEI CATALANA DEL VOLUNTARIAT I FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME

El passat 7 d'agost es va publicar la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat ide foment de l'associacionisme, una llei que té com objectiu definir i regular el model català de voluntariat, la seva divulgació, foment, reconeixement i protecció. Fins l'aprovació d'aquesta norma, Catalunya no disposava d'un marc legal propi. Aquesta llei regula els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats que n'acullen, a la vegada que en crea un registre general.

Podeu consultar la Llei al següent enllaç: Portal Jurídic de Catalunya

 
Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71