NOTÍCIA
agenda
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ INICIA TREBALLS PER ELABORAR EL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Amb l'objectiu de continuar millorant els processos administratiu, el passat dia 2 de febrer, l'Alcaldessa de Barberà del Vallès, Ana del Frago, va resoldre per decret, la iniciació de l'expedient per a l'elaboració i aprovació del Reglament de Participació Ciutadana i la creació  d'una Comissió d'Estudi, amb l'objectiu de dirigir aquest procés, la qual estarà integrada  per regidors/es del Consistori i tècnics/ques municipals.

 

L'Ajuntament amb l'objectiu de promoure la participació democràtica dels barberencs i barberenques, vol establir la normativa jurídica pròpia del municipi en l'àmbit de la participació ciutadana on hi hagi reconegut un conjunt de drets específics de participació, l'organització dels òrgans de participació, la previsió de les mesures de foment  de la participació, entre d'altres.

 

 
Participació ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Generalitat, 70 08210 Barberà del Vallès, 937 29 71 71