CARTES ALS REGIDORS
agenda
Autor: Eduard
Categoria: Proposta
Data: dijous, 09 octubre del 2008
Destinatari:
Jordi Serra Isern
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
Jordi Serra Isern
Servei d'atenció unificada de reclamacions

Bona tarda,

Abans de res comentar-te que considero aquest mitjà una eina molt bona de comunicació dels ciutadans amb el govern local.

No obstant, observo que hi ha molts missatges de queixa que son de caràcter molt concret y considero que hauria d'haver un canal més adecuat per que la gent pugui comunicar-los. Ho dic perque tampoc considero lògic que tant vostè com els altres regidors tinguin que llegir i contestar missatges que el que volen es una acció concreta. Per exemple, en el cas de BArcelona a la seva web (encara que tambe es pot fer per telefon) ja incorpora un acces exclusiu per aquest tipus de reclamació. D'aquesta manera la gent pot reclamar una acció concreta com per exemple , reparar un semàfor que no funciona, comunicar algo trencat a un parc infantil,  voreres en mal estat, cotxes abandonats, etc. i destinar-les directament al departament que correspongui. Hi el que és mes important s'asigna un número de incidènciai es pot fer el seguiment per saber si el tema està sol.lucionat o no.

Per tant, considero que moltes de les cartes podrien canalitzar-se per aquesta nova via (web i telefon) i el quedaria al Consensus son les reflexions i consultes generals de tot tipus sobre temes importants de la ciutat.  També es guanyaria en eficiencia per part vostra i millora del servei al ciutadà.

Moltes gràcies.

 


Resposta

13/10/2008

Benvolgut Eduard,

Gràcies per la seva proposta i pel seu compromís cívic. Consensus és un espai de participació ciutadana que darrerament s’ha renovat per millorar l'atenció a la ciutadania. En aquest mitjà, hi participen diferents ajuntaments catalans, com el de la nostra ciutat, amb la col·laboració d’altres institucions. Com vostè mateix, la ciutadania hi adreça cartes de proposta, consulta, o greuge, de les que, quan és necessari, ja es duu a terme un seguiment.

En tot cas, a partir dels recursos que disposem i tenint en compte el model actual,  valorarem la proposta que realitza de millora del servei. Amb aquesta indicació, la trameto també a la Regidoria responsable.

Ben cordialment,

Jordi Serra
Alcalde de Badalona

Badalona, 13 d’octubre de 2008Nova carta


Participació ciutadana
Ajuntament de Badalona Pl. Assemblea de Catalunya, 9-11, 93 483 26 00